Gjennom EØS-avtalen er Norge godt integrert i det europeiske energimarkedet. Som et resultat av Energiunionen og EUs klima- og energimål, oppdateres nå regelverket for energimarkedet.
Det betyr både nye muligheter og nye utfordringer for Norge. Dette årlige seminaret tar for seg de rettspolitiske sidene av utviklingen gjennom foredrag fra akademia, forvaltning og næringsliv.

På programmet: Ny politikk og regulering av energimarkedet i EØS-området, Art. 194 TFEU, capacity markets, state aids in the energy sector.

Tid og sted:  26. april 2016, 09:30 -  , Det norske videnskapsakademi, Drammensveien 78, 0271 OSLO